Ροζ ιστορία

Δεν γνωρίζω εάν τα δύο ποδήλατα έχουν σχέση. Δεν γνωρίζω, ούτε εάν πρόκειται για το ίδιο ποδήλατο. Στη συγκεκριμένη φωτοϊστορία, η σειρά των φωτογραφιών είναι αυθαίρετη - μπορείτε, αν θέλετε, να αλλάξτε τη σειρά τους.
Δεν υπάρχουν σχόλια: