Μια εικόνα, χίλιες λέξεις

Προθάλαμος δικαστικής αίθουσας


Δεν υπάρχουν σχόλια: