Στη μηχανή του χρόνου

Η φωτογραφία είναι μία τέχνη παγίδευσης του χρόνου. Δεκαέξη στιγμές από τη μηχανή του χρόνου. Δεκαέξη στιγμιότυπα τραβηγμένα σε ταξίδια στην Ελλάδα, τη δεκαετία του 80 - αρχές 90. (Συνιστάται οθόνη 1280Χ1024, και σωστά ρυθμισμένη.)