Ένα ενδιαφέρον βίντεο και μία πρόταση

Το βίντεο είναι αυτό (ας το πούμε Η Κουλτούρα του Φόβου):Και η πρόταση:
Στα κράνη (πάσης φύσεως, αλλά ιδίως τα ποδηλατικά) να αναγράφεται το εξής:
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: